Pandemi Tüketicilerin Marka Tercihlerini Değiştirdi

06 Eylül 2022

Tüketicilerin marka tercihleri hakkında yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 62’si COVID-19 dönemi öncesine göre çok daha çeşitli markaları satın aldıklarını ifade etti.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerle Erdoğan, araştırma sonucunda elde edilen diğer bulguları şöyle açıkladı: “Araştırmamız, Türkiye’deki tüketicilerin %62’sinin kendi bölgelerindeki küçük işletmelerden, yerel olarak üretilmiş ürünleri satın almayı tercih ettiğini gösterdi. Yine tüketicilerimizin %65’i mümkün olduğunda küçük markaları desteklemeye çalışıyor. Aynı şekilde tüketicilerin %54’ü, küçük markaların özgün olduğunu, %46’sı ise küçük markaların genellikle daha pahalı olduğunu düşünüyor, ancak bu markalar için biraz daha fazla ödemeye hazırlar.”

Didem Şekerel Erdoğan “Söz konusu küçük ve orta ölçekli markalar, günümüzün değişen tüketici ortamında büyük bir fırsata sahipler. Araştırmamız kapsamında elde ettiğimiz veriler pandeminin tüketici ihtiyaçlarını, değer algısını ve önceliklerini değiştirdiğini ve bunun tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ürünün ödenen paraya değer olması (%94), ürün kalitesi (yüzde 91) ve bulunabilirlik (yüzde 90), tüketicilerin bir markayı satın alma kararını etkileyen en önemli unsurlar olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar tüm kategorilerde yükselmeye devam ettikçe, işlevsel satın alma sürecinde uygun fiyat, bu eğilimi destekleyen başlıca neden olarak karşımıza çıkıyor.” diyor.

Global katılımcıların yüzde 48’inin gelecekte daha küçük markalardan alışveriş yapma sıklıklarını artırmayı planladıklarını ifade eden Didem Şekerel Erdoğan, gelişen bu yeni ortamda satın alma motivasyonlarını anlayabilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin, büyük olasılıkla tüketicilerin en güncel tercihlerinden faydalanacaklarını vurguladı. Şekerel Erdoğan’a göre; günümüzün makroekonomik ortamı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüketicilerle bağlantı kurması için mükemmel bir alan yaratıyor ve bu alanda yenilik yapmak için doğru tüketici verilerine dayalı doğru kaldıraçları keşfetmek ise asıl önemli nokta olacak.

Kaynak: Hürriyet