KOBİ’lere E-pazaryeri Dopingi

27 Mart 2022

Çevrim içi pazaryerlerinin KOBİ’lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğine etkisini konu alan rapor, e-ticaret sektörünün KOBİ’lere güç kattığına işaret ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan raporun saha araştırması, Türkiye genelini temsilen seçilen 155 KOBİ yöneticisi ile yapıldı. TÜSİAD tarafından düzenlenen “Dijital Türkiye Konferansı”nda Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu tarafından sunumu yapılan raporda, KOBİ’lerin yüzde 69’u çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın verimliliklerini artırdığını, yüzde 65’i ise e-pazaryerlerinin inovasyon kapasitelerinin artmasında etkili olduğunu belirtti. 

Araştırma sonuçlarına göre e-pazaryerlerinin Türkiye’deki firmaların inovasyon ve rekabetçiliğine doğrudan etki ettiği önemli alanların başında, şirketlerin uluslararası ticarete açılmasını sağlamak ve tedarik zincirlerine entegre etmek geliyor. 

Katılımcıların yüzde 59’lük bir oranı, e-pazaryerleriyle çalışmanın firmalarına bilinirlik artışı, satış hacmi artışı ve müşteriye daha kolay ulaşım açısından fayda sağladığının altını çiziyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 61’i ise e-pazaryerleriyle çalışmaları sayesinde iş çevrelerinin geliştiğini belirtiyor. Yüzde 54 oranında KOBİ yönetici ise e-pazaryerleriyle çalışmanın şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını ve kültürünü geliştirdiğini ifade ediyor. Diğer bir önemli bulguya göre, çevrimiçi pazaryerleri dijital dönüşüm kapsamında oluşturulması gereken süreçler ve insan kaynağı açısından KOBİ’lere kaldıraç etkisi sağlıyor.