E-ticaretin Ekonomiye Katkısı Yaklaşık 30 Milyar TL

24 Nisan 2022

E-ticaret ile katma değer yoluyla 17,5 milyar TL yaratılırken, istihdam yoluyla 22 bin kişiye iş imkânı sağlandı. E-ticaretin daha başlangıç aşamasında olmasına rağmen, diğer bütün perakende kollarına göre kişi başına en fazla katma değer üretilen alan olduğu görülmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi ve Kurumsal İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen Kurumsal İletişim ve İtibar Zirvesi’nde yeşil ve dijital dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkileri tartışılırken, ikiz dönüşümün ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek olması için tüm paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan Çevrimiçi Pazaryerlerinin KOBİ’lerin İnovasyon ve Uluslararası Rekabetçiliğine Etkisi araştırmasının sonuçlarının paylaşıldığı zirvede, KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için e-pazaryerlerinin kritik bir rol oynadığını ifade edildi. Türkiye çapında yapılan saha araştırmasından yola çıkarak, KOBİ’lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması için e-ticarete daha fazla entegre olması gerektiği aktarıldı.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden hocaların bir araya gelerek hazırladığı E-Ticaret Sektörü Özelinde Dijital Hizmet Vergisi Ekonomik Etki Analizi raporunun sonuçlarının tartışıldığı zirvede dijital hizmet vergisinin uluslararası gelişmeler ışığında gözden geçirilerek kaldırılmasının Türkiye ekonomisine yıllık 900 milyon TL’lik bir katkı sağlayacağı belirtildi.

PwC tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre ise; Türkiye’de e-ticaret aktivitesi, yaratılan ciro ile yaklaşık 30 milyar TL’yi ekonomiye kazandırdı. Katma değer yoluyla 17,5 milyar TL yaratılırken, istihdam yoluyla 22 bin kişiye iş imkânı sağlandı. E-ticaretin daha başlangıç aşamasında olmasına rağmen, diğer bütün perakende kollarına göre kişi başına en fazla katma değerin üretildiği alan olduğu ifade edilirken, ekonomik etkinin yanı sıra, e-ticaretin çevresel ve sosyal etkisinin de altı çizildi.