E-ticaret ile Yüzler Gülüyor

06 Mart 2022

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan “E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu” sonuçlarına göre, e-ticaret harcamaları COVID-19 pandemisinin etkisiyle yüzde 45 oranında artarken, e-ticarete katılan işletme sayısı da 2015’ten bu yana yüzde 42 oranında arttı.

E-ticaret ekosistemi ile e-ticaretin ekonomik ve sosyal etkilerini ölçme amacıyla hazırlanan rapor, sektör bileşenleriyle yapılan görüşmeler ile 220’den fazla işletme ve 1.500 tüketici ile yürütülen saha çalışması sonuçlarına dayanıyor. Araştırmanın sonuçları, e-ticaret faaliyetleri Türkiye’nin ekonomik kalkınma vizyonuna önemli bir destek niteliğinde olduğunun altını çiziyor. 

Araştırmaya göre, Türkiye’de e-ticaret harcamaları 2020 yılında 226 milyar TL olurken, yurtiçi satıcıların e-ticaret hacmi 216 milyar TL’ye yükseldi. Pandemi etkisiyle Türkiye ekonomisi 2020’de reel olarak yüzde 1,8 büyürken, e-ticaret harcamaları yüzde 45 oranında büyüme sergiledi. Rapora göre, gösterilen bu yüksek performans sonrasında e-ticaret hacminin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 4,5’e ulaştı. E-ticaretin toplam gayri safi katma değer katkısı ise 253 milyar TL’yi bularak, sektörün ülke ekonomisindeki lokomotif konumunu vurguladı.  

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuca göre, e-ticaret kullanan tüketicilerin alışveriş sıklığında pandemi etkisiyle birlikte büyük bir artış yaşandı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı ise yüzde 91 oranla e-ticaret pazaryerleri olarak göze çarpıyor.  

E-ticaret ekosisteminin büyüme trendlerine de yer verilen raporda, toplam satışları içerisindeki internet satış payının arttığını belirten işletmelerin oranı yüzde 65 olurken, işletmelerin yüzde 22’si ise internet satış kanalı için ek istihdam oluşturduklarının altını çizdi. İşletmelerin yüzde 81’i ise internet satışlarıyla dijital yetkinliklerinin arttığını belirtiyor. Salgın sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünen işletme oranı ise yüzde 39 oldu.