Çok Kanallı Perakende Yükselişte

18 Nisan 2022

Araştırma, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, salgın dönemi ve sonrasında online alışverişin değişimi konularını ele alıyor. Araştırmaya göre, pandemi döneminde sağlık ve hijyen endişeleri nedeniyle çevrimiçi ticaretin rolü artmış olsa da fiziksel perakende önemini hala koruyor.

TÜSİAD tarafından hazırlanan “Çok Kanallı Perakende ve COVID-19” araştırmasının tanıtımı 24 Mayıs 2021’de düzenlenen çevrimiçi toplantı ile gerçekleşti.

Araştırma hazırlanırken, Ocak 2021’de 2.000 tüketici ile yürütülen anketin sonuçlarından ve perakende sektörü temsilcilerinden alınan verilerden faydalanıldı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin büyük çoğunluğu alışverişi sosyal bir faaliyet olarak görüyor ve mağazalarda ürünleri incelmenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, tüketicilerin pandemi sonrasında yerel ekonomiyi güçlendirmek için alışveriş tercihlerini daha da yerelleştirecekleri çıktısı önemli bulgulardan biri olarak göze çarpıyor. 

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Çok Kanallı Perakende İyi Uygulama Örnekleri” panelinde, katılımcılar Covid-19 ile beraber müşteri davranışlarının kanal ayrımı yapmaksızın istediği ürünü, beklediği kalitede, en uygun fiyattan ve en hızlı şekilde almak yönünde olduğunun altını çizdi. Katılımcılar önümüzdeki dönemde de online ve fiziksel perakendenin birlikte gelişeceğine dair öngörülerini dinleyicilerle paylaştı. 

TÜSİAD temsilcileri, çalışmanın perakende sektörünün içinden geçmekte olduğu dönüşümü yönetmesini ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmasını ümit ettiğini dile getirdi. 

“Çok Kanallı Perakende ve COVID-19 Araştırması”nı indirmek için; 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10775-tusiad-cok-kanalli-perakende-raporu